Blybatterier återvinning

Bly- och bilbatterier måste återvinnas korrekt

Vi återvinner blybatterier

Blybatterier – eller blyackumulator som de egentligen heter och bilbatterier som de kallas i folkmun – är en sorts batteri som framför allt används i bilar och fordon, varav blybatterier ofta bara kallas för bilbatterier. Dagens blybatterier är laddningsbara och har därför en relativt lång livslängd. Fast förr eller senare slits batterierna ut och därför måste du känna till hur återvinning av blybatterier fungerar.

Vi är experter på blybatteri återvinning och samlar in batterier för återvinning i Åstorp strax utanför Helsingborg.

Blybatterier är en potentiell miljöfara

Anledning till att blybatterier måste återvinnas är att de är potentiellt skadliga för både miljö , människor och djur. Förutom bly som är en tungmetall innehåller bilbatterier bland annat svavelsyra som har en frätande effekt på organiskt material.

På grund av detta är det extremt viktigt att utslitna blybatterier återvinns på rätt sätt av experter och på en godkänd återvinningsanläggning. Vi följer dessutom en mycket strikt miljöpolicy gällande hur vi hanterar och återvinner både metaller och blybatterier.

Blybatterier som man inte tar hand om kommer förr eller senare börja läcka och förstöra båda grundvattnet och intilliggande natur. Risken om man försöker hantera eller flytta ett bilbatteri som läcker är att man får allvarliga frätskador.

Bilbatteri återvinning – så här fungerar det

Så hur återvinner man egentligen bilbatterier? Och är det vi på HF Recycling som återvinner blybatterier?

För att svara på den andra frågan först så är det inte vi som återvinner batterierna utan vi agerar bara mellanhand.

Du kan lämna dina uttjänta blybatterier till oss så levererar vi dem vidare till godkända anläggningar som specialiserar sig på att återvinna blybatterier och andra miljöfarliga produkter.

Återvinningsprocessen för blybatterier kan man dela upp i olika faser:

  1. Först levereras bilbatteriet till en godkänd återvinningsanläggning.
  2. Därefter krossar man bilbatteriet för att separera batterisyran från andra komponenter. Syran renas sedan på ett särskilt reningsverk.
  3. När syran har separerats smälter man ner batterier för att utvinna blyet i batteriet som sedan återvinns till nytt bly med exakt samma kvalitet.
  4. Alla plats komponenter smälts också ner för att återvinnas som plast med något lägre kvalitet.
  5. Potentiella svavelrester återvinns också till nya svavelprodukter, däribland svavelsyra.

Få betalt för ett blybatteri

I likhet med annan skrot har även blybatterier ett skrotpris som i genomsnitt ligger på ett par kronor per kilo och med tanke på att bilbatteri kan väga uppemot 20 kilo så finns det en del pengar att tjäna för den som har många bilbatterier, exempelvis en bilverkstad.

Vi har alltid uppdaterade priser för allt skrot som vi köper för att återvinna och följer den internationella marknaden för att försäkra oss om att våra priser stämmer överens med marknadsvärdet.

För en fullständig och uppdaterad prislista hänvisar vi dig till vår prissida. Där hittar du listor med alla skrotpriser samt information om var vi hämtar priserna från.

Återvinning av andra batterier

Idag hanterar vi endast blybatterier från bilar och elstationer. Alla andra batterier måste återvinnas enligt gällande regler. I dagens soprum finns det alltid batterilådor där man ska lämna alla sina vanliga batterier.

Liknande insamlingslådor finns även på alla återvinningscentraler i landet. Alla batterier är potentiellt skadliga och måste därför hanteras korrekt, även mindre AA och AAA batterier kan läcka batterisyra.

OBS! Det viktigaste att komma ihåg är att du inte får kasta batterier med andra avfall, vare sig hushållsavfall eller skrot.

Vi sysslar även med metallåtervinning

Utöver blybatteri återvinning sysslar vi också med metallåtervinning. Vi har kapaciteten att köpa in och återvinna alla de vanligaste metallerna, däribland järn, aluminium, koppar och mässing.

Våra skrotpriser hittar du som sagt på prissidan som regelbundet uppdateras för att matcha priserna som sätts av London Metal Exchange (LME).

Kontakta oss och återvinn blybatterier

Har du frågor om återvinning av blybatterier eller metaller får du gärna kontakta oss. Är det så att du har stora volymer skrot eller flera blybatterier som måste återvinnas kan vi även hjälpa till att ordna med transport mot en avgift.

Det går även bra att ta med sig sitt metallskrot och sina blybatterier till oss under öppettider.

Kontakta oss

Address
Västra Brohagavägen 25
265 90, Åstorp

Telefon & e-post
+46(0)736-23 02 62
info@hf-recycling.com

HF Recycling

HF-recycling är en lokal metallhandlare och en internationell trader under samma tak. Vår vision är att fylla gapet mellan en metallkonsumerande marknad och de stora producenterna av alla metaller.
Genom vår lyhördhet levererar vi över våra partners förväntningar och utmärker oss i vår enastående kundvård.

Copyright © 2020 HF Recycling AB