Vår miljöpolicy och tillstånd

Vi tar vårt ansvar så att du kan ta ditt!

Hållbar metallåtervinning

Återvinning av alla sorter är hållbara i grunden. Genom att återbruka istället för att köpa nytt bidrar du till att minska nyproduktion så att vi kan spara på jordens dyrbara resurser.

Metaller är särskilt tacksamma att återvinna då de inte förlorar kvalitet och kan återvinnas i all oändlighet. Samtidigt kan det innebär en miljöfara om man inte återvinner metaller utan istället låter dem ligga och skräpa.

När det gäller återvinning av blybatterier är det om möjligt ännu viktigare att man är mån om miljön under varje steg av återvinningsprocessen. Detta för att säkerställa att de frätande batterisyrorna och det potentiellt skadliga blyet – samt alla andra komponenter – återvinns på rätt sätt.


Giltiga tillstånd och certifikat

Yrkestrafiktillstånd utfärdat av Transportstyrelsen.
Branschcertifierade enligt Bilreturs standard.
Giltiga lagrings och transporttillstånd (översändes på begäran).
Giltiga exporttillstånd för blybatterier.

Vår miljöpolicy

En viktig del av HF-Recyclings vision är att vara ett av de företag som leder utvecklingen mot en miljömässigt hållbar återvinning. Denna strävan genomsyrar hela vår verksamhet och är minst lika viktigt när det kommer till metallåtervinning som återvinning av uttjänta blybatterier.

För att säkerställa att vi hanterar alla metaller på rätt sätt följer vi en strikt miljöpolicy som baseras på myndigheters rekommendationer och regler. Det innebär att vi endast samarbetar med godkända återvinningsanläggningar och att vi sköter transport med hållbarhet i fokus.

Det innebär att:

  • Vi alltid lever upp till av myndigheter satta miljömål. Säkerhet, resultat och samarbete är grundläggande för vår verksamhet.
  • Vi gör vårt yttersta för att välja moderna, effektiva, miljöanpassade tekniker som balanserar miljö och ekonomi.
  • Vi strävar efter att öka vår användning av energikällor, tekniker med låga utsläpp av koldioxid och andra ämnen.
  • Vi utvärderar miljöprestanda då vi väljer leverantörer, entreprenörer och affärspartners.
  • Vi uppmuntrar våra kunder att använda energi effektivt som ett sätt att minska miljöpåverkan.
  • Resultatet av vårt miljöarbete skapar goda förutsättningar för hållbar affärsutveckling och för att öka vår konkurrenskraft.
  • Vi uppfyller gällande lagar, bestämmelser och tillstånd. Genom ständiga förbättringar är vår ambition att vara ledande och ett föredöme på den marknad där vi verkar.
  • Inom vårt verksamhetsområde fokuserar vi på miljöskydd, förebyggande av föroreningar och på människors hälsa. Vårt agerande präglas av respekt för de kulturer som finns i de områden där vi är verksamma.
  • Vi är angelägna om att driva en öppen dialog i allt som rör miljöpåverkan av vår verksamhet.
  • HF-Recycling har ett åtagande till de lagar och regler som omfattar hanteringen av miljöfarligt avfall, men även gentemot våra samarbetspartners. Vi är alltid öppna med att redovisa alla våra tillstånd i de relationer vi väljer att ingå.

Våra tjänster & priser

På HF-Recycling är vi experter på återvinning av metaller och blybatterier. Vi köper metallskrot och uttjänta batterier från både företag och privatpersoner med målet att återvinna dem enligt konstens alla regler.

Vidare är vi mycket måna om att erbjuda ärliga skrotpriser för det avfall vi köper in. Därför följer vi de internationella metallpriserna som sätts av the London Metal Exchange (LME).

Kontakta oss

Address
Västra Brohagavägen 25
265 90, Åstorp

Telefon & e-post
+46(0)736-23 02 62
info@hf-recycling.com

HF Recycling

HF-recycling är en lokal metallhandlare och en internationell trader under samma tak. Vår vision är att fylla gapet mellan en metallkonsumerande marknad och de stora producenterna av alla metaller.
Genom vår lyhördhet levererar vi över våra partners förväntningar och utmärker oss i vår enastående kundvård.

Copyright © 2020 HF Recycling AB