Om oss

HF-Recycling ägs av Humanfactor AB – Sveriges största enskilda förmedlare av uttjänta blybatterier som årligen hanterar och återvinner över 4 000 ton blybatterier. Vidare köper vi järn- och metallskrot som vi säljer vidare för återvinning.

Vår historia

Företaget uppstod ut en uppdatering av företaget Skånes Järn & Metall. Det nya bolaget – HF-Recycling – ligger fortfarande placerat i samma strategiskt belägna lokaler i Östra Ljungby, Åstorp precis utmed E4:an strax norr om Helsingborg.
Här har vi lokaler och kapacitet till att ta emot stora mängder metall- och järnskrot samt leverans av uttjänta blybatterier. Den skrot och de batterier vi köper från er säljer vi sedan vidare för återvinning.

Vår Vision

HF-recycling är en lokal metallhandlare och en internationell trader under samma tak. Vår vision är att fylla gapet mellan en metallkonsumerande marknad och de stora producenterna av alla metaller, samtidigt som vi är mycket måna om miljön.

Vi drivs av målsättningen att hjälpa konsumenter sälja skrot och blybatterier för att sedan se till att avfallet hanteras enligt konstens alla regler och med största fokus på hållbarhet.

Vårt Uppdrag

Genom vår lyhördhet levererar vi över våra partners förväntningar och utmärker oss i vår enastående kundvård. Som mellanhand i en mycket konkurrenskraftig bransch har vi stor press på oss att tillfredsställa både privata konsumenter och stora industrier.

Därför tar vi vårt uppdrag och vår kundkontakt på största allvar. Våra tjänster är ärligt prissatta och våra skrotpriser följer de internationella metallmarknadspriserna, vilka vi listat på vår skrotprissida.

Kontakta HF Recycling

Vi ligger som sagt strategiskt placerade precis vid E4:an strax utanför Helsingborg. Du kan leverera skrot och uttjänta batterier direkt till oss men för större leveranser ber vi dig kontakta oss i förväg.

Du får hemskt gärna kontakta oss om du har frågor eller funderingar, samt för att få de mest uppdaterade priserna.

Kontakta oss

Address
Västra Brohagavägen 25
265 90, Åstorp

Telefon & e-post
+46(0)769-42 98 89
info@hf-recycling.com

HF Recycling

HF-recycling är en lokal metallhandlare och en internationell trader under samma tak. Vår vision är att fylla gapet mellan en metallkonsumerande marknad och de stora producenterna av alla metaller.
Genom vår lyhördhet levererar vi över våra partners förväntningar och utmärker oss i vår enastående kundvård.

Copyright © 2020 HF Recycling AB